Політика конфіденційності

Політика конфіденційності інтернет-магазину Агро-Бреза

1. Основні терміни

Сайт — сайт компанії Agro-Breza, розміщений в мережі Інтернет за адресою: www.agro-breza.com 

Користувач — фізична чи юридична особа, що розмістила свою персональну інформацію за допомогою форми зворотнього зв’язку на сайті з наступною метою передачі даних Адміністрації сайту.

Форма зворотнього зв’язку — спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації сайту.

2. Загальні положення

2.1. Ця Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту та визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, що використовують Форму зворотнього зв’язку на Сайті.

2.2. Метою даної Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональні дані від несанкціонованого доступу та розголошення.

2.3. Дії, пов’язані зі збором, збереженням, розповсюдженням та захистом інформації про користувачів регулюються даною Політикою конфіденційності та діючим законодавством України.

2.4. Діюча редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією сайту та доступна будь-якому Користувачу мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому посиланню «Політика конфіденційності».

2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в діючу Політику конфіденційності.

2.6. При внесенні змін в Політику конфіденційності, Адміністрація сайту повідомляє про це Користувача шляхом публікації нової редакції Політики конфіденційності на Сайті www.agro-breza.com.

2.7. При публікації нової редакції Політики конфіденційності на Сайті, попередня редакція зберігається в архіві документації Адміністрації сайту.

2.8. Користуючись Формою зворотнього зв’язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами діючої Політики конфіденційності.

2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність отриманої (зібраної) інформації про Користувача.

3. Умови та цілі збору й обробки персональних даних користувачів

3.1. Персональні дані Користувача, такі як: ім’я прізвище, email, телефон, skype та ін., передаються Користувачем Адміністрації Сайту зі згоди Користувача.

3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через Форму зворотнього зв’язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т. ч. його персональних даних, таких як: ім’я, прізвище, по-батькові, email, телефон, skype та ін., а також додаткової інформації про Користувача, що надається ним за власним бажанням: організація, місто, посада та ін. з метою виконання зобов’язань перед Користувачем Сайту.

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів: а) законності цілей та способів обробки персональних даних; б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним та заявленим при зборі персональних даних; в) відповідності об’єму та характеру оброблюваних персональних даних способом обробки персональних даних та цілям обробки персональних даних; г) недопустимості об’єднання створених для непоєднуваних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди в цілях надання послуг/продажу товарів, запропонованих на Сайті.

4. Зберігання та використання персональних даних

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях та використовуються суворо за призначенням, описаному в п. 3 даної Політики конфіденційності.

5. Передача персональних даних

5.1. Персональні дані Користувача не передаються третім особам, за виключенням випадків, передбачених даною Політикою конфіденційності.

5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування, виконується в порядку, передбаченому законодавством України.

6. Терміни зберігання та знищення персональних даних

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

6.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого користувача на основі його звернення, або за ініціативою Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

7. Права та обов’язки користувачів

Користувачі мають право згідно запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки їх персональних даних.

8. Заходи для захисту інформації про користувачів

Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного чи випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій.

9. Звернення користувачів

9.1. Користувач має право надсилати Адміністрації Сайту свої запити, у т.ч. відносно використання/видалення його персональних даних, передбачених у п.3 даної Політики конфіденційності в письмовій формі за адресою, вказаною у п.1.

9.2. Запит, надісланий Користувачем, має містити наступну інформацію:
для фізичної особи:
– номер основного документу, який засвідчує особу Користувача чи його представника;
– інформацію про дату видачі даного документу та орган, що його видав;
– дату реєстрації через Форму зворотнього зв’язку;
– текст запиту в довільній формі;
– підпис Користувача чи його представника.
для юридичної особи:
– запит в довільній формі на фірмовому бланку;
– дата реєстрації через Форму зворотнього зв’язку;
– запит має бути підписаний уповноваженою особою з доданням документів, що засвідчують повноваження особи.

9.3. Адміністрація Сайту зобов’язується розглянути та направити відповідь на отриманий запит Користувача на протязі 30 днів з моменту надходження запиту.

9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення письмовій/електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу та без письмової згоди Користувача розголошенню не підлягає. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що подав запит, не можуть без спеціальної згоди Користувача використані інакше, ніж для відповіді по темі отриманого запиту чи у випадках, передбачених законодавством.